Sebab-sebab kedengkian

Ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab timbulnya kedengkian pada diri seseorang

  1. Permusuhan dan kebencian
  2. Ta’azzuz, merasa keberatan, jika orang lain mengunggulinya
  3. Kesombongan
  4. Ta’jub, merasa heran kepada pencapaian seseorang yang melebihi dirinya, dan ingin pencapaian itu dari orang tersebut hilang
  5. Takut tidak mendapat apa yang diinginkan
  6. Cinta kepemimpinan dan mencari kedudukan untuk dirinya tanpa tujuan jelas
  7. Buruknya jiwa dan kekikirannya untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah

Referensi: Mensucikan Jiwa, Tazkiyatun Nafs – Sa’id Hawwa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *